Erityisherkkyys

Erityisherkkyys on jotain erityistä.
Se on kyky aistia ja kokea jotain
sellaista mitä ei voi kokea yhden
tuntosarven kanssa.