Ovet

On elämässäni ollut ovia,
jotka olisi pitänyt jättää avaamatta.
On myös ovia joiden takana on olleet
juuri ne oikeat asiat ja juuri oikeat
reitit mitä pitkin kulkea.
Uskon, että kaikki nämä kilometrit,
jotka täällä maan päällä olen kulkenut
ovat olleet juuri ne matkat, jotka
minun on täytynyt tallata tullakseni
juuri siksi mikä nyt olen.
Kaikki ne asiat ovat opettaneet mikä
merkitsee.
Siis todella merkitsee.